3.08.2011

Dahil marami nang kababaihan ang binasag ang katahimikan.

Para sa Kababaihang Manggagawa sa Sentenaryo ng International Women's Day
(Mula kay Axel Pinpin)

"Wanted: Hi-Speed Sewer"

Babae, masipag.
Hindi bababa sa trenta anyos ang edad.
Hindi tataas sa minimum wage ang bayad.

Dalaga, marikit.
Sabik sa overtime at di-nagkakasakit.
Baon sa utang at Koreanovela fanatic.

Educational Background:
Enrolled sa agency at five-month contract.
Walang kurso sa unyonismo at pag-i-strike.

Working Experience:
Bihasa sa makinang Hi-Speed, Juki o Singer.
Mangmang sa usaping CBA, piket o istrimer.

Expertise at skill:
Tumabas, mag-ohales, lumilip nang tahimik.
Tumangis, mag-tiis, lumirip nang walang-imik.

"mapanuyang nasyon ng uring magpapalaya"
acrylic and oil on textile, 2009
 

No comments:

Post a Comment